aoriiss:

Vancouver No Asahi

(via xxxxxk2)

kamekazumine:

skyspread:

その手 その横顔 その唇 ♪

素敵過ぎるわ~

(via xxxxxk2)

(Source: awesomelyplain, via chiykk)

aoriiss:

Jin Kazuya Yamapi

(via chiykk)

(Source: taskinilussion, via ern-turtle)

(Source: mamijin, via awesomelyplain)

(Source: awesomelyplain, via ern-turtle)

Ueda: There are so many weirdos in KT.

(Source: darumador, via chiykk)

aoriiss:

Come Here 2014 Photoset (Kazuya)

(via xxxxxk2)

(Source: kattsu, via xxxxxk2)